Subjektív

Televízny dokument, nahliadnutie do romantického i drsného života ľudí, ktorí svoj život zasvätili cirkusu.