Na streche

Príbeh o človeku, ktorého síce pokladáme za cudzinca a máme voči nemu predsudky, avšak za istých okolností môže zaplniť prázdne miesto v našej duši.