Uzly a pomaranče

Príbeh o dospievaní, krutých stratách a krásnych nálezoch.