S vami doma (Tumenca khere)

Vzdelávací program pre rómsku menšinu.