S vami doma (Tumenca khere)

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Vzdelávací program pre rómsku menšinu.