A predsa sa vrátiš Rudolf Fábry


Umelecký dokument o básnikovi Rudolfovi Fábrym z roku l982.

Nájdete nás na Facebooku