A predsa sa vrátiš Rudolf Fábry

Umelecký dokument o básnikovi Rudolfovi Fábrym z roku l982.