Z tieňov ku svetlu

Kompozícia zo života a tvorby básnika Ivana Krasku.