Zabíjačka

Trpko- smiešny pohľad na spolužitie starších manželov.