Obdobie staviteľov Notre - Dame

Dvojdielny dokument o stavbe chrámu Notre - Dame v Paríži