Čarodejnica

Dramatizácia novely ruského spisovateľa. Hlavní hrdinovia - kostolník opustenej fary na samote, ktorého táto osamelosť zahnala do ulity mystického sebauspokojovania a jeho mladá, životom kypiaca žena sa navzájom odcudzujú, až napokon ostali pre seba len čarodejnicou a netvorom.