140. výročie narodenia M.R.Štefánika

Priamy prenos.