Športová televízia
Športová televízia

Žiť je úžasné

Emma Tekelyová so svojim hosťom Petrom Michalicom v magazíne o krásach života.