Návšteva v nedeľu popoludní

Hra pre mládež o tom, že čestnosť môže mať rôzne podoby...