Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Operetný recitál zaslúžilého umelca Karola Vlacha