Klub spievajúcich mäsiarov

Miniséria o hľadaní šťastia a začiatku nového života podľa bestselleru Louise Erdrich.