Chvíľka poézie

Milan Markovič prednáša prejav matematika Richarda Kollára o aktuálnej pandemickej situácii.