Chvíľka poézie

Svetová a slovenská poézia interpretovaná nielen hereckými osobnosťami.