Z tvorby nezávislých producentov - dramatika

Kolekcia súťažných filmov z medzinárodného festivalu Bienále animácie Bratislava 2020.