Chvíľa pre pesničku 1976 (Chvíľa pre pesničku )

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Pásmo ľudových piesní zo Šumiaca.