Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Hra na Veľkú Moravu

Rekonštrukcia príbehu z obdobia Veľkej Moravy. Hrané scénky ilustrujúce život vo Veľkej Morave.