Žiť svoj čas

Vhodné pre všetkých
Filmový medailón o živote a diele akad. maliara Jána Mudrocha.