Vandrovali hudci

Vhodné pre všetkých
Detská folklórna relácia.