HiSTORY

Vhodné pre všetkých HD
Nečakané súvislosti dejín
Dňom tohto týždňa je 14. december. Témou sú hranice ľudských možností. 14. december 1782 bratia Montgolfierovci uskutočnili vonku prvý neverejný pokus s teplovzdušným balónom. 14. december 1911 Roland Amundsen dosiahol ako prvý človek Južný pól.