Quo vadis XX.storočie...?

Filozofická esej o poslaní kresťanstva v súvislosti s návštevou Svätého otca v porevolučnom Československu.