Správy RTVS
Správy RTVS

Svetlá nad prístavom

Trojdielny film z prostredia železničnej prekládkovej stanice Čierna nad Tisou.