Veď sme chlapi !

Komorný príbeh o hľadaní šťastia a rodinného zázemia.