Chodníčkom za pesničkami

Hudobné pásmo s Malokarpatskou kapelou.