Seniori

Životný príbeh bývalej učiteľky Heleny Komlóssyovej.