"Byl jednou jeden král"

Klasická česká filmová rozprávka o kráľovi, ktorý chcel zistiť, ktorá z jeho troch dcér ho má najradšej.