Kvety, stromy a kry Slovenska

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Prírodopisný dokument o slovenskej flóre.
Príroda si sama vytvára plochy tak, aby pôsobili esteticky. Aj človek sa snaží upravovať svoje okolie tak, aby tvorili celok s reliéfom. Človek vytvoril lesy, dnes ich dotvára, ale neraz aj drancuje. K vôli zvýšenej ochrane vznikajú národné parky, ba aj v histórii nájdeme nariadenie z r. 1769 s podpisom Márie Terézie, keď urobili protiopatrenia na dovtedy platný lesný poriadok. Treba si uvedomiť, že aj človek je závislý na stave flóry.