EURO 2020
EURO 2020

Reláciu najbližšie vysielame

Reportéri

Nevhodné do 12 rokov HD
Aktuálna, analytická a investigatívna publicistika. Zaujímavé témy, kauzy, príbehy, exkluzívne rozhovory. Reportéri sú všade tam, kde zlyháva zákon a nespravodlivosť ostáva nepotrestaná. Prinášajú svedectvo doby, ktorú žijeme.
Stále častejšie politici útočia na mimovládne organizácie. V Maďarsku už prijímajú zákony na ich obmedzenie a kontrolu, u nás zaznievajú stále tvrdšie obvinenia z protištátnych aktivít. K čomu vedie táto rétorika?  Ešte začiatkom školského roka nebolo jasné kde sa budú učiť žiaci rómskeho gymnázia v Kremnici. Musela táto situácia vyústiť až do konfliktu riaditeliek dvoch škôl?