Národnostný magazín

Publicistická relácia zo života národnostných menšín žijúcich na Slovensku.