Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Našich deväť 1977

Staršia pesničková súťaž.