Doktor Faust

Televízny záznam divadelného predstavenia Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.