Kde leží naša bieda

Televízna hra zachytávajúca niekoľko udalostí zo života Ľudovíta Štúra.