Ovčiarskou cestou

Dokumentárny film približuje históriu ovčiarstva na Slovensku a valašskú kultúru.