Nový systém

Televízna inscenácia namierená proti zatuchnutej nórskej meštiackej spoločnosti.