Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Nový systém

Televízna inscenácia namierená proti zatuchnutej nórskej meštiackej spoločnosti.