Líšky, dobrú noc!

Televízna inscenácia hry o osudoch mladej učiteľky na dedine.