Zadný strelec z Welingtonu

Dokumentárny film o Pavlovi Pukančíkovi, príslušníkovi 311 čs.bombardovacej perute vo Veľkej Británii cez 2.svetovú vojnu.