Elixír dobrej nálady

Hudobno-zábavný program pesničiek a úsmevného slova ako minimuzikál z prostredia hradu Červený Kameň.