Demokrati

Filmová adaptácia rovnomennej literárnej predlohy Janka Jesenského.