Športová televízia
Športová televízia

Reláciu najbližšie vysielame

Herecké legendy (Ľudia za legendami - umelecký maskér Juraj Steiner)

Vhodné pre všetkých Audio komentár HD
Rozhovor Emila Horvátha s umeleckým maskérom Jurajom Steinerom o jeho vzťahu k televízii, význame umeleckej masky, aj o jeho názoroch na tvorbu a život.
Rozhovor Emila Horvátha s umeleckým maskérom Jurajom Steinerom o jeho vzťahu k televízii, význame umeleckej masky, aj o jeho názoroch na tvorbu a život.