Herecké legendy

Vhodné pre všetkých Audio komentár HD
Rozhovor Emila Horvátha s jednou z kmeňových dramaturgičiek dramatickej tvorby televíze - Vierou Bielikovou.
Rozhovor Emila Horvátha s jednou z kmeňových dramaturgičiek dramatickej tvorby televíze - Vierou Bielikovou, v ktorom poodkryje význam a zložitosť tohto umeleckého povolania, aj princípy jeho fungovania.