Dotyky a spojenia (spor)

Prevzaté predstavenie Divadla SNP v Martine.