Bakalári

Cyklus malých televíznych príbehov zo života podľa námetu televíznych divákov.