Športová televízia
Športová televízia

Čas nášho mesta

Nevhodné do 12 rokov
Film zábavnou formou hovorí o histórii a súčasnosti mesta Bratislavy.