Prírodné bohatstvo

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Prírodopisný dokument o rastlinných a živočíšnych druhoch a biotopoch Slovenska.
Takmer polovica u nás žijúcich vtákov je závislá od prítomnosti vody v krajine. Nachádzajú v nej potravu. Živia sa vodnými rastlinami, rybami, mäkkýšmi, kôrovcami, dlhými zobákmi vyťahujú z bahna červy, cedia planktón alebo lovia hmyz lietajúci nad vodou. No opačne, aj vtáky plávajúce na hladine sa stávajú korisťou iných vtákov – dravcov. Voda poskytuje vtákom tiež domov. Svoje hniezda si stavajú na vode alebo v porastoch vodných rastlín, v kolmých hlinitých brehoch, či na štrkových laviciach riek. Voda a jej okolie je pre nich domovom. S týmto prostredím sú spojené prisilno. Až tak, že aj malá zmena ich môže z neho vyhnať.