Prírodné bohatstvo

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Prírodopisný dokument o rastlinných a živočíšnych druhoch a biotopoch Slovenska.
Súčasná intenzifikácia poľnohospodárstva s obrovskými lánmi monokultúr zmazala pestrosť pôvodnej agrárnej krajiny. Pod čoraz širšími lánmi repky, kukurice, či kŕmnej pšenice, zaniká priestor pre život donedávna bežných rastlín a živočíchov.