Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Bratislavská lýra 1983