Kde bolo, tam bola

Návraty k medzníkom populárnej hudby vo vysielaní RTVS s Ľubom Belákom a jeho hosťom Vašom Patejdlom