Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Kde bolo, tam bola

Návraty k medzníkom populárnej hudby vo vysielaní RTVS. Spomínanie Ľuba Beláka.