50. výročie Rádia Devín (Kerekeš)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Kde bolo, tam bola

Nevhodné do 12 rokov HD
Návraty k medzníkom populárnej hudby vo vysielaní RTVS. Spomínanie Ľuba Beláka s hosťom Kulym.